IBS w mediach

Artykuł pracowników IBS PAN wyróżniony przez redakcję czasopisma Functional Ecology

W najnowszym numerze czasopisma Functional Ecology ukazał się artykuł zatytułowany „Plant-herbivore interactions: silicon concentration in tussock sedges and population dynamics of root voles” (Functional Ecology 29:187-194), którego współautorami są obecni i byli pracownicy naszego Instytutu – Monika Wieczorek, Karol Zub, Paulina Szafrańska i Marek Konarzewski. Badania te opisują wpływ zagęszczenia norników, a także poziomu wody i warunków klimatycznych, na stężenie krzemionki w turzycach, stanowiących podstawę pokarmu tych gryzoni na Bagnach Biebrzańskich. Praca ta po raz pierwszy pokazała w warunkach naturalnych indukcję mechanizmów obronnych roślin w reakcji na intensywne zgryzanie przez  norniki oraz wpływ tego procesu na zimową śmiertelność tych gryzoni. Badania te został wyróżnione przez redakcję czasopisma i omówiony w dziale FE Spotlight przez Sue Hartley, wybitną specjalistkę w dziedzinie relacji rośliny-zwierzęta, w tekście zatytułowanym „Round and round in cycles? Silicon-based plant defences and vole population dynamics” (Functional Ecology 29: 151-153).

Oba artykuły są dostępne pod następującymi linkami:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2435.12365/pdf

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2435.12327/pdf