Wydarzenia

Badania na łosiach w IBS PAN

Instytutu Biologii Ssaków PAN uczestniczy w badaniach dotyczących ekologii łosia prowadzonych przez Uniwersytet w Białymstoku oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Badania obejmują dwie największe ostoje łosi w Polsce w dolinie Biebrzy i na Polesiu. Celem badań jest poznanie wzorca użytkowania przestrzeni, wielkości areałów osobniczych oraz sezonowych migracji łosi. W lutym i marcu bieżącego roku dr Rafał Kowalczyk wraz z zespołem uśpił i wyposażył w obroże GPS/GMS 8 łosi w rejonie Biebrzy (Nadleśnictwa Knyszyn i Rajgród) oraz 6 na Polesiu (na terenie Poleskiego Parku Narodowego oraz w Nadleśnictwach Parczew i Sobibór). Od początku badań w 2012 roku założono obroże 36 łosiom. Zwierzęta są lokalizowane 24 razy na dobę co pozwala śledzić szczegółowo ich dobowe wędrówki i aktywność. Badania mają praktyczne zastosowanie w zarządzaniu populacjami łosia w Polsce.

Tropem łosia – film przyrodniczy, przedstawiający rok z życia łosia