Wydarzenia

Broszura promująca projekt LIFE „Polskie Ostoje Ptaków” już wydana!

W ramach projektu LIFE „Polskie Ostoje Ptaków” realizowanego przez Instytut wspólnie z 5 parkami narodowymi wydana została broszura dotycząca działań projektu. Można w niej znaleźć dokładne informacje o poszczególnych uczestnikach oraz założeniach projektu i dotychczasowych osiągnięciach. Folder został wydany w nakładzie 20 000 egzemplarzy i jest dostępny na piknikach edukacyjnych (informacje) organizowanych w parkach narodowych, a także w siedzibach uczestników projektu

Pierwszy piknik, w Parku Narodowym Ujście Warty, odbył się w dniach 10-11.05.2014. Relacja z tego wydarzenia oraz szczegółowe informacje dotyczące kolejnych imprez znajdują się na stronie Projektu Life +.

Terminy kolejnych pikników:
15.06 – 1.07. 2014 – Biebrzański Park Narodowy
4 – 6.07.2014 – Drawieński Park Narodowy
2.08.2014 – Słowiński Park Narodowy
30-31.08.2014 – Narwiański Park Narodowy