10.12.2020 – Zmiana kategorii zagrożenia żubra

Aktualności

10.12.2020 – Zmiana kategorii zagrożenia żubra

IUCN obniżyła kategorię zagrożenia żubra z VU (narażone) na NT (bliskie zagrożenia). Jest to głównie wynikiem stałego trendu wzrostowego liczby populacji i liczebności żubrów w stanie dzikim oraz zwiększania się obszaru występowania gatunku. Oceny statusu ochrony...
20.11.2020 Wilk w Białowieży

Aktualności

20.11.2020 Wilk w Białowieży

W ciągu ostatnich miesięcy pojawiają się informacje o obserwacjach wilka w granicach administracyjnych Białowieży, chociaż nie wiadomo, czy wszystkie obserwacje dotyczą tego samego osobnika. Ostatnio, 16 listopada 2020 r., drapieżnik ten widziany był w środku dnia...