12.05.2021 – Żubry hamują sukcesję lasu

IBS w mediach

12.05.2021 – Żubry hamują sukcesję lasu

Serwis Nauka w Polsce opublikował artykuł przedstawiający wyniki najnowszych badań zespołu IBS PAN nad wpływem ssaków kopytnych na wkraczanie roślinności drzewiastej na tereny otwarte, opublikowanych w czasopiśmie Forest Ecology and Management, z wypowiedziami dr....
07.05.2021 – Mapa migracji ssaków kopytnych.

IBS w mediach

07.05.2021 – Mapa migracji ssaków kopytnych.

Serwis Nauka w Polsce opublikował artykuł o publikacji w Science dotyczącej światowej inicjatywy na rzecz stworzenia atlasu migracji ssaków kopytnych, z wypowiedziami dr. hab. Rafała Kowalczyk – dyrektora IBS PAN Cały artykuł tutaj