Wydarzenia

Czy należy bać się wilków?

W związku z pojawiającymi w Puszczy Białowieskiej i innych częściach kraju ostrzeżeniami przed wilkami, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży informuje, że te duże drapieżniki zasadniczo unikają kontaktu z człowiekiem, a podczas przypadkowego spotkania nie zachowują się agresywnie i zazwyczaj szybko się oddalają.

Wilki występujące w Puszczy Białowieskiej są przez nas badane i monitorowane przy pomocy foto-pułapek i tropień na śniegu. Należą do trzech watah (grup rodzinnych) liczących łącznie około 30 osobników. Przebywają zazwyczaj na obszarze leśnym i odżywiają się głównie jeleniami.

Ponieważ miejscowości w obrębie Puszczy Białowieskiej są usytuowane wewnątrz kompleksu leśnego lub na jego obrzeżu, wilki mogą niekiedy pojawiać się w pobliżu lub nawet w obrębie rejonów zabudowanych. Jest to naturalne zjawisko i może być związane ze zmniejszającym się gospodarczym użytkowaniem terenów otwartych, które coraz częściej użytkowane są przez jelenie, przypadkowym zapędzeniem się drapieżników w pobliże miejscowości w trakcie polowania lub poszukiwaniem przez młode osobniki nowego terytorium po opuszczeniu rodzinnej watahy. W czasie takich eskapad mogą zdarzać się przypadki atakowania psów domowych pozostawionych bez opieki. Dzikie zwierzęta zazwyczaj, o ile nie są prowokowane, nie stanowią zagrożenia dla człowieka. Ataki wilka na człowieka należą do niezwykle rzadkich zdarzeń i mogąbyć spowodowane na przykład wścieklizną lub inną chorobą.

Przebywając na terenie zamieszkanym przez wilki (podobnie jak na terenach miejskich o intensywnym ruchu samochodowym) należy zachować ostrożność. W sytuacji napotkania tych drapieżników należy przede wszystkim zachowywać się spokojnie i nie zbliżać się do zwierząt.Należy również zadbać o niepozostawianie odpadków spożywczych, które mogą  stanowić element zachęcający do poszukiwania pokarmu w obrębie siedzib ludzkich. Należy również zapewnić odpowiednią opiekę zwierzętom domowym. W przypadku zaobserwowania dziwnie zachowujących się wilków lub innych drapieżników nie przejawiających bojaźni przed człowiekiem należy powiadomić odpowiednie służby.

Więcej o tym czy wilki są groźne!

fot. W Jędrzejewski