Wydarzenia

Debata w Senacie RP na temat przyszłości wilka w Polsce

Wczoraj w Senacie RP odbyła się debata na temat przyszłości wilka w Polsce, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Sytuacje wilka w Polsce przedstawił dr hab. Krzysztof Schmidt z IBS PAN. Najwięcej emocji wzbudziła propozycja strategii zarządzania populacjami wilka zaprezentowana przez prof. Henryka Okarmę z Instytutu Ochrony Przyrody PAN, który postulował przejście od ochrony do zarządzania, wypracowanie dobrych zasad monitoringu i użytkowanie łowieckie wilka w perspektywie kilku lat. Przedstawione przesłanki za odstrzałem wilka wydają się mieć bardzo kruche podstawy (wysoka liczebność wilka, generalnie wysoka śmiertelność, praktyka w innych krajach, gdzie wilk jest użytkowany łowiecko, szkody w zwierzętach gospodarskich, możliwość wzrostu akceptacji przy użytkowaniu łowieckim, konkurencja z człowiekiem o zasoby, czy zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi w lesie), w przeciwieństwie do argumentów przeciw odstrzałowi tego drapieżnika (status wilka jako gatunku chronionego i priorytetowego unijnego, brak wysycenia obszaru Polski wilkiem i liczebność obecna (900 osobn.) poniżej modelowanej przez IBS PAN docelowej liczebności dla Polski (1500 osobn.), brak wzrostu liczebności w obszarach, gdzie wilk występuje od dawna (silny mechanizm terytorialny), wzrost liczebności ssaków kopytnych dla których wilk jest czynnikiem ograniczającym, relatywnie niski poziom szkód i dobre mechanizmy prawne wypłaty odszkodowań i możliwości odstrzałów interwencyjnych wilka, czy wreszcie brak znaczenia ekonomicznego wilka i odstrzał wyłącznie dla uzyskania trofeum i prestiżu).

Relacja z debaty w Senacie tutaj.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/eksperci-w-senacie-rozmawiali-o-ochronie-wilka/j0s69m