Komiksy naukowe

Dieta ssaków kopytnych w Puszczy Białowieskiej w komiksowym skrócie

Kolejny komiks dotyczący publikacji naukowych Instytutu Biologii Ssaków PAN przedstawia artykuł „3D dental microwear texture analysis of feeding habits of sympatric ruminants in the Białowieża Primeval Forest, Poland”.

Pełen tekst pracy znajduje się tu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112714003478#