IBS w mediach

Duże drapieżniki w krajobrazie antropogenicznym

Duże drapieżniki rekolonizują wiele rejonów Europy i Ameryki Północnej, często w obszarach o dużej aktywności człowieka. Jaką rolę mogą odgrywać duże drapieżniki w tych antropogenicznych krajobrazach? Sprawdziliśmy, jak ludzkie działania wpływają na ekologiczne role drapieżników i pokazaliśmy, że kilka rodzajów ludzkich aktywności może złagodzić odgórne działanie dużych drapieżników.

 

Kuijper D.P.J., Sahlén E., Elmhagen B., Chamaillé-Jammes S., Sand H., Lone K., Cromsigt J.P.G.M. 2016. Paws without claws? Ecological effects of large carnivores in anthropogenic landscapes

Proceedings of the Royal Society B: 283: 20161625.

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/283/1841/20161625