Wydarzenia

Dwa nowe wydawnictwa ZBS

Zakład Badania Ssaków wydał w ramach projektu BIOSEB Summer Schools in Biology and Biodiversity książkę „Sztuka tropienia zwierząt” autorstwa prof. Włodzimierza Jędrzejewskiego oraz prof. Wadzima Sidarowicza.

„Celem autorów jest przekazanie doświadczenia i wiedzy na temat rozpoznawania tropów i odczytywania śladów zostawianych przez dziko żyjące ssaki. Najważniejszym środkiem przekazu informacji są fotografie: zdjęcia zwierząt i śladów, dobrane tak, aby dokumentowały sposób życia i zachowania zwierząt w przyrodzie. Książka powstała na bazie wieloletniego doświadczenia autorów, nabytego w czasie badań naukowych prowadzonych w Polsce i na Białorusi.

Książka adresowana jest do studentów wydziałów biologii, leśnictwa, ochrony środowiska i pokrewnych kierunków, a także do osób prowadzących badania w zakresie ekologii i biologii dzikich zwierząt. Jej adresatem są też przyrodnicy, myśliwi i amatorzy, których praca lub pasja wiąże się z obserwowaniem natury.”

Książka jest dostępna w bibliotece ZBS PAN w cenie 30 zł.

W ramach projektu LIFE „Kraina Żubra – Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej, ZBS wydał książeczkę-komiks autorstwa dr. Tomka Samojlika pt. „Żubr Żorż”, która jest skierowana do młodszego czytelnika. Książeczkę można otrzymać bezpłatnie w bibliotece ZBS PAN.

(KN)