Wydarzenia

Ekspansja nowych gatunków ssaków drapieżnych w Polsce

Docierają do nas kolejne informacje o obserwacjach szopa pracza i szakala złocistego na terenie Polski. Szop pracz występuje w naszym kraju od kilkunastu lat i jest obcym gatunkiem inwazyjnym, natomiast pierwsze obserwacje szakala na terenie Polski pojawiły się w tym roku i jest to ekspansja naturalna.

Obserwacje tych gatunków jaki i innych gatunków ssaków udokumentowane zdjęciami można zgłaszać do przygotowywanego właśnie Atlasu Ssaków Polski.

Dla każdego gatunku w Atlasie podano osobę koordynującą zbieranie danych wraz z adresem kontaktowym, na który można przesyłać informacje o miejscach obserwacji rzadkich i pospolitych gatunków ssaków.
O pojawieniu się szopa pracza w okolicach Legionowa pod Warszawą poinformowała nas ostatnio pani Katarzyna Waśkiewicz.