Komiksy naukowe

Faceboar czy boarbook? Sieci socjalne u dzików

Kolejna publikacja naukowa Instytutu Biologii Ssaków PAN doczekała się komiksowej adaptacji – tym razem „Long-Lasting, Kin-Directed Female Interactions in a Spatially Structured Wild Boar Social Network” (T. Podgórski i in.). Pełen tekst pracy znajduje się pod tym adresem.