Wydarzenia

IBS oraz RDLP Białystok organizują seminarium o zrównoważonym łowiectwie

Współczesne łowiectwo stoi wobec wyzwań pogodzenia racjonalnego gospodarowania zwierzyną, założeń ochrony przyrody
oraz interesów gospodarki leśnej i rolnej. Wśród wielu kwestii podnoszonych przez praktyków, zarządców oraz przyrodników
zajmujących się łowiectwem znajdują się:

(1) konieczność udoskonalenia metod inwentaryzacji liczebności populacji zwierząt łownych oraz ustalania planów łowieckich,

(2) problemy zarządzania populacjami ssaków kopytnych na obszarach o różnym statusie ochronnym,

(3) planowanie łowieckie na obszarach występowania wilka i rysia.

Zagadnienia te, zwłaszcza w warunkach północno-wschodniej Polski, będą tematem seminarium pt.: „Monitorowanie liczebności
populacji zwierząt łownych i zrównoważone łowiectwo”
, które odbędzie się 14 czerwca 2011 roku w Lipowym Moście k. Supraśla.
Na spotkaniu przedstawione zostaną również rozwiązania z zakresu zrównoważonego łowiectwa stosowane w innych krajach.
Seminarium organizowane jest przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych w Białymstoku
. Jest to kolejne spotkanie w ramach Podlaskiego Regionalnego Forum Wymiany Wiedzy o Środowisku
PREFEKT.

Seminarium adresowane jest do przedstawicieli Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśnictw i parków narodowych
z północno-wschodniej Polski, Polskiego Związku Łowieckiego, Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i jej regionalnych oddziałów, uczelni i jednostek naukowych, ekologicznych organizacji pozarządowych, zarządców populacji zwierzyny i innych osób zainteresowanych tematem.

Drugi komunikat o seminarium

Program seminarium