Wydarzenia

IBS PAN laureatem konkursu MNiSW Ścieżki Kopernika

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży został laureatem konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Ścieżki Kopernika”. W ramach konkursu wyłonionych zostało 16 projektów (po 1 na każde województwo) finansowanych przez ministerstwo. Celem naszego projektu, zatytułowanego „e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia”, jest aktywizacja i włączenie młodzieży licealnej ze szkół z małych miasteczek południowego Podlasia w realizację badań naukowych z dziedziny ochrony bioróżnorodności. Badania te oparte są o nowoczesną metodę zbierania danych za pomocą fotopułapek. Identyfikacja gatunków dzikich zwierząt na nagraniach z fotopułapek odbywa się za pomocą nowatorskiego systemu informatycznego. Spodziewamy się, że projekt przyniesie odpowiedź na pytanie, jakie gatunki dużych ssaków zamieszkują lasy w pobliżu podlaskich miast i miasteczek, a dodatkowo – że rozbudzi w młodzieży ciekawość świata, zainteresowanie nauką, i chęć rozwijania swoich badawczych pasji. Projekt realizowany będzie od 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2014 roku.
Naszymi partnerami w projekcie są: Wydział Informatyki i Centrum Komputerowych Sieci Rozległych Politechniki Białostockiej, Białowieski Park Narodowy, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku oraz starostwa powiatowe w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Siemiatyczach.