Wydarzenia

IBS PAN ma 60 lat!

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży obchodzi 60-lecie istnienia.

IBS PAN jest jedną z najstarszych instytucji naukowych Polskiej Akademii Nauk i jedynym instytutem PAN na Podlasiu. Założony w 1952 r. przez prof. Augusta Dehnela, do 2010 roku funkcjonował jako Zakład Badania Ssaków PAN. Długoletnim dyrektorem Zakładu był prof. Zdzisław Pucek.

Badania prowadzone przez Instytut Biologii Ssaków PAN od początku istnienia jednostki kształtowały rozwój teriologii w Polsce. Pracownicy Instytutu od początku jego istnienia opublikowali ponad 2 000 publikacji, w tym 52 książki, 300 rozdziałów, 1 400 artykułów naukowych i ponad 330 popularnonaukowych. Badania w zakresie morfologii, taksonomii, systematyki, ewolucji, genetyki populacji, etologii i ekologii ssaków prowadzone przez Instytut mają charakter poznawczy, ale znajdują również zastosowanie w ochronie przyrody i zarządzaniu  populacjami zwierząt. Atutem Instytutu jest jego lokalizacja w centrum Puszczy Białowieskiej – najlepiej zachowanego lasu  Europy.

Obecnie Instytut zatrudnia 58 pracowników, w tym 23 pracowników naukowych, oraz 5 doktorantów.

 

Prof. August Dehnel – założyciel Instytutu

Prof. Zdzisław Pucek – kierował ZBS PAN w latach 1962-1999

Siedziba Instytutu do 2002 roku

Ekspedycje były ważną częścią działalności Instytutu