Wydarzenia

Kolejny grant dr. hab. D. Kuijpera poświęcony krajobrazowi strachu

Dr hab.  Dries P. J. Kuijper otrzymał kolejny grant z Narodowego Centrum Nauki (OPUS grant no: 2015/17/B/NZ8/02403) zatytułowany “Krajobraz strachu w lasach: wpływ martwego drewna i wilków na odnowienie gatunków drzew o zróżnicowanej jakości pokarmowej”. Dzięki temu grantowi możliwe będzie kontynuowanie prac nad zagadnieniem wpływu dużych drapieżników na zachowania żerowe ich ofiar (dużych ssaków roślinożernych), a w konsekwencji lepsze zrozumienie, jak te relacje przekładają się na odnowienia poszczególnych gatunków drzew.

Ważnym nowym aspektem tego projektu, będzie przyjrzenie się jak zagrożenie ze strony drapieżnika wpływa na żerowanie ssaków kopytnych na wybranych gatunkach drzew, różniących się jakością pokarmową.