Komiksy naukowe

Komiks naukowy o użytkowaniu środowisk przez karczownika – rodzimy gatunek i norkę amerykańską – obcy, inwazyjny gatunek ssaka drapieżnego

Opublikowane w 2018 badania wskazują, że po pojawieniu się obcego, inwazyjnego ssaka drapieżnego (norki amerykańskiej), karczowniki użytkują jedynie zurbanizowane brzegi jezior oraz małe śródpolne zbiorniki wodne. Cały tekst artykułu: „Aninvasive predator affects habitat use by native prey: American mink and watervole co-existence in riparian habitats” dostępna jest pod adresem