Wydarzenia

Konferencja e-Przyrodnik w Instytucie Biologii Ssaków PAN

 Konferencja podsumowująca pracę 10 grup uczniowskich w ramach projektu „e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia” odbyła się w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży 27 listopada 2014 roku. U podstaw projektu leżało przekonanie, że wielkie talenty naukowe mogą zrodzić się wszędzie, nawet w miejscach oddalonych od centrów badawczych czy akademickich. Tym „wielkim badaczom z małych miasteczek” trzeba tylko pomóc w odkryciu ich talentów i pasji. Główną ideą naszego projektu, realizowanego w ramach programu „Ścieżki Kopernika” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, była więc aktywizacja naukowa młodzieży licealnej  z 10 szkół z małych miasteczek Podlasia (w Białowieży, Bielsku Podlaskim, Drohiczynie, Hajnówce, Łapach, Michałowie, Siemiatyczach, Supraślu) i jej włączenie w realizację badań naukowych z dziedziny ochrony bioróżnorodności.

Uczniowie (w sumie niemal 100 osób) zaangażowani byli w pełen proces i metodykę pracy naukowej, od zbioru danych w terenie (z zastosowaniem nowoczesnej metody nieinwazyjnych badań opartych na sieci fotopułapek), przez ich analizę i opracowanie wyników badań, po przygotowanie i wydanie publikacji. Po czterech sezonach pracy terenowej (jesień 2013-lato 2014), pracochłonnym wprowadzaniu i analizowaniu nagrań w systemie informatycznym i sześciu edycjach warsztatów w Instytucie Biologii Ssaków (podczas których uczniowie mogli się zapoznać z kolejnymi etapami pracy naukowej), przyszedł czas na prezentację wyników badań na konferencji naukowej. Uczniowie zaprezentowali rezultaty badań terenowych i analiz najpierw formie krótkiego wystąpienia oraz następnie w postaci plakatu naukowego. Publiczność złożona była z pracowników naukowych Instytutu Biologii Ssaków PAN i Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, dyrekcji szkół zaangażowanych w projekt oraz przedstawicieli Białowieskiego Parku Narodowego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictw Białowieża, Bielsk Podlaski, Hajnówka, Nurzec, Rudka, Supraśl, Żednia oraz starostw powiatowych w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Siemiatyczach. Wszystkie prezentacje uczniowskie utrzymane były na wysokim poziomie – uczniowie w rzeczowy sposób omawiali wyniki prowadzonych przez siebie analiz, chwalili się najciekawszymi zdjęciami i nagraniami z fotopułapek oraz dzielili się z publicznością wspomnieniami zaskakujących, wesołych bądź szczególnie trudnych momentów z okresu prac terenowych.

Ostatnim, kończącym projekt etapem prac będzie stworzenie książki podsumowującej wyniki naukowe badań przeprowadzonych w trakcie ostatnich 18 miesięcy.

fot. Tomasz Kamiński