Wydarzenia

Konferencja PREFEKT Obszary chronione w gminie

W dniu 29 marca 2012 roku w Supraślu odbędzie się kolejna konferencja PREFEKT pt. „Obszary chronione w gminie: przeszkody we wzroście gospodarczym czy szanse na zrównoważony rozwój?” Spotkanie jest organizowane przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży we współpracy z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu oraz Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie. Spotkanie kierujemy do przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych, wójtów, burmistrzów, sektora turystycznego, rolników, parków narodowych i krajobrazowych, planistów oraz innych zainteresowanych tematyką instytucji.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać w terminie do 10 marca 2012 roku. Liczba miejsc ograniczona – liczy się kolejność nadesłania zgłoszenia. Udział w konferencji jest nieodpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiad.

Materiały informacyjne (komunikat I, zgłoszenie i program konferencji) dostępne są do pobrania.