Wydarzenia

Książka Ochrona łączności ekologicznej w Polsce dostępna w internecie

W listopadzie 2009 roku Zakład Badania Ssaków PAN wydał publikację pt. „Ochrona łączności ekologicznej w Polsce” pod redakcją Włodzimierza Jędrzejewskiego oraz Doroty Ławreszuk. Książka zawiera materiały przygotowane przez uczestników międzynarodowej konferencji „Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce”, która odbyła się w dniach 20-22 listopada 2008 r. w Białowieży. Jest to pierwsza taka publikacja w kraju, która w sposób kompleksowy omawia problemy i koncepcje rozwiązań dotyczących fragmentacji środowiska i ochrony łączności ekologicznej w Polsce. Przedstawione w publikacji polskie rozwiązania i doświadczenia uzupełnione zostały praktykami stosowanymi w innych krajach europejskich.

Pragnieniem redaktorów i autorów tej książki jest, aby stała się ona krokiem w kierunku wdrożenia koncepcji ochrony łączności ekologicznej i korytarzy ekologicznych w Polsce. Mamy nadzieję, że publikacja stanie się także istotnym źródłem informacji dla osób odpowiedzialnych za ochronę przyrody, planowanie przestrzenne i rozwój infrastruktury, zarówno na poziomie całego kraju jak i poszczególnych województw.

Spis treści

Książka jest dostępna do pobrania w formacie pdf w sześciu częściach:

Książka powstała przy współpracy z następującymi instytucjami:

 

    

     

      

 

Publikację dofinansowano ze środków: