IBS w mediach

Kurier Poranny i Gazeta Wyborcza o barierach migracyjnych dla łosi

Kurier Poranny donosi o dwuletnim monitoringu zwierząt, który rozpoczyna się właśnie w dolinie Narwi, pod mostami na drodze z Białegostoku do Warszawy. Monitoring ten ma wykazać czy nowa droga ekspresowa S8 wraz z dawną drogą krajową nr 8, przecinająca ważny szlak migracyjny zwierząt wzdłuż Narwi, stanowi barierę dla wędrówek dużych ssaków m.in. dla łosi. Instytut Biologii Ssaków PAN, który jest autorem Projektu korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce, brał udział w konsultacjach dotyczących zabezpieczenia łączności ekologicznej w tym miejscu, wskazując na konieczność przeprowadzenia monitoringu migracji zwierząt oraz rozważenie przebudowy istniejącego mostu.

Informacje prasowe: