Wydarzenia

Mgr Niemczynowicz szkoliła pracowników parku narodowego

W dniu 15 grudnia 2011 roku pracownicy Drawieńskiego Parku Narodowego uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym biologii, ekologii i metod inwentaryzacji bobra europejskiego (Castor fiber). Szkolenie składające się z części teoretycznej i terenowej poprowadziła pani Agnieszka Niemczynowicz z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.

Relacja na stronie DPN.