Wydarzenia

Nagroda im. Artura Rojszczaka dla dr. Tomasza Samojlika!

W sobotę, 22 maja 2010, w czasie dorocznego zebrania Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, rozstrzygnięto konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagrodę tę Klub przyznaje młodym, wyróżniającym się uczonym, którzy charakteryzują się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami i umiejętnością przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych. Uosobieniem tych właśnie wartości był członek Klubu Stypendystów, dr Artur Rojszczak, którego karierę naukową przerwała tragiczna śmierć.

W tym roku do nagrody im. Artura Rojszczaka zostało zgłoszonych dwunastu kandydatów, a nominację do finałowego etapu konkursu otrzymali:

1. Dr Tomasz Sulej z Instytut Paleobiologii PAN, wyróżniony za promowanie i organizowanie przyjaznego środowiska rozwoju studentów, doktorantów i pasjonatów nauki.

3. Dr Aneta Targosz z Collegium Medium, Uniwersytetu Jagiellońskiego, wolontariuszka w Akademii Przyszłości – uczelni dla dzieci „skazanych na niepowodzenie”.

2. Dr Tomasz Samojlik z Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży, wyróżniony za popularyzację badań przyrodniczych przez książki i komiksy dla dzieci i młodzieży.

Po wystąpieniach kandydatów, którzy przedstawili zarówno swoje osiągnięcia naukowe jak i pozostałe zainteresowania i działalność, członkowie Klubu zdecydowali, by tegoroczną Nagrodę im. Artura Rojszczaka przyznać dr. Tomaszowi Samojlikowi.

Pan dr Tomasz Samojlik ukończył studia wyższe w dziedzinie historii oraz europeistyki. Następnie realizacja jego pasji badawczej zaowocowała doktoratem z dziedziny nauk biologicznych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą historycznego związku człowieka z Puszczą Białowieską – puszczą Królów Polski, a obecnie sanktuarium ochrony przyrody o randze światowej. Od początku kariery prowadzi działalność popularyzatorską, która ostatnio przyjęła nietuzinkową formę: jest autorem i ilustratorem serii książeczek dla dzieci o żubrze Pompiku, który rozwiązuje leśne zagadki poznając przy okazji inne zwierzęta mieszkające w puszczy i procesy w niej zachodzące. Najnowsze wydawnictwo to komiks edukacyjny „Ostatni żubr”, w którym opowieść o ostatnim przedstawicielu tego gatunku w Puszczy w 1919 roku jest okazją do przekazania wiedzy na temat historii przyrodniczej, związanej głównie z wyginięciem i restytucją żubra. Jego działania są próbą rozbudzenia u najmłodszych zainteresowania przyrodą i wykształcenia postawy otwartej wobec nauki.

Uroczyste wręczenie Nagrody im Artura Rojszczaka Dr Tomaszowi Samojlikowi odbędzie się 12 czerwca 2010 roku na scenie Pikniku Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, w Parku Marszałka Rydza-Śmigłego przy ul. Rozbrat w Warszawie, o godzinie 12:20.

Tomku, wielkie gratualacje od Załogi ZBS!