Wydarzenia

Nagrody Prezydium Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku rozdane

Dnia 29.11.2018 roku w olsztyńskiej siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody Naukowej Oddziału. Wyłoniono laureatów w 3 dziedzinach: nauki humanistyczne i społeczne, nauki ścisłe, techniczne i o Ziemi oraz nauki biologiczne, rolnicze i medyczne. Przyznano także jedno wyróżnienie. 

Dr Joanna Stojak z Instytutu Biologii Ssaków PAN została laureatką w kategorii nauki biologiczne, rolnicze i medyczne, za cykl trzech publikacji dotyczących filogeografii nornika zwyczajnego i struktury genetycznej nornika zwyczajnego i burego w Europie

(fot. 1).

Nagrody wręczał prezes Oddziału prof. Mariusz Piskuła wraz z prof. Włodzimierzem Bednarskim – członkiem prezydium Oddziału, marszałkiem województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezin oraz wiceprezydentem OlsztynaJarosławem Markiem Słomą

(fot. 2).

Po uroczystym wręczeniu nagród dwie laureatki zaprezentowały nagrodzone przez Prezydium badania (fot. 3 i 4). Podczas bankietu, który odbył się po oficjalnej części uroczystości, prof. Tadeusz Krzymowski – emerytowany profesor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, wyraził swoje uznanie dla zdolności dydaktycznych laureatki dr Joanny Stojak.

[E. Tarnowska]

 

Więcej informacji na stronie http://www.olsztyn.pan.pl/pl/134-laureaci-ii-edycji-nagrody-naukowej.html i w najbliższym wydaniu Panoramy PAN