Wydarzenia

Niedźwiedź w Puszczy Białowieskiej!

Informujemy, że w dniu 14 czerwca 2019 roku pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży zaobserwowali niedźwiedzia na terenie Puszczy Białowieskiej. Zwierzę było widziane w południowej części nadleśnictwa Białowieża. Jest to pierwsza wiarygodna obserwacja tego drapieżnika na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej od kilkudziesięciu lat. Nie jest to jednak całkowite zaskoczenie, gdyż najbliższa populacja niedźwiedzi żyje w odległości około 200 km w Puszczy Nalibockiej na Białorusi (https://sidorovich.blog/2018/10/07/story-of-the-brown-bear-in-naliboki-forest-and-the-peculiarity-of-the-on-going-recolonizing-of-the-terrain-by-the-species/) . I to prawdopodobnie stamtąd zawędrował drapieżnik. Przypadki obserwacji niedźwiedzi, czy ich tropów notowane są sporadycznie w północno-wschodniej Polsce w ciągu ostatnich lat. W ubiegłym roku stwierdzono tropy jednego osobnika w nadleśnictwie Płaska, w Puszczy Augustowskiej. Dalekie wędrówki niedźwiedzi są naturalnym zjawiskiem, zwłaszcza w okresie, gdy młode opuszczają matkę i poszukują miejsca do osiedlenia się. Samce tego gatunku mogą pokonywać odległość kilkuset kilometrów, a taka wędrówka może trwać kilka miesięcy, a niekiedy lat. Osobnik, którego widziano w Puszczy może być więc takim wędrującym młodym niedźwiedziem, co oznacza, że niekoniecznie zatrzyma się tu na dłużej (choć nie jest to wykluczone).

Podczas przebywania w Puszczy należy zachować czujność i ostrożność, jak zawsze, na terenie, który jest zamieszkiwany przez liczne dzikie zwierzęta. W przypadku spotkania z niedźwiedziem trzeba pamiętać, że jest to potencjalnie niebezpieczne zwierzę. Pod żadnym pozorem nie należy się do niego zbliżać! W momencie zauważenia niedźwiedzia należy się wycofać z zasięgu jego wzroku, ale nie odwracać się tyłem i nie uciekać! Poruszając się na przełaj przez las należy wybierać trasę o dobrej widoczności i unikać przechodzenia przez miejsca gęsto zarośnięte krzewami lub zawalone przewróconymi drzewami, które często są użytkowane nie tyko przez niedźwiedzie, ale też inne zwierzęta, jako miejsca schronienia. Przypominamy, że zawsze, nie tylko z uwagi na niedźwiedzie, jeśli przebywamy w terenie z dala od ludzi, najbezpieczniej jest w grupie. Ważna zasada zachowania się na terenach zamieszkanych przez dzikie zwierzęta, to nie zostawianie resztek pokarmu. Niedźwiedzie są wszystkożerne i mają bardzo dobry węch. Zostawione w lesie odpadki spożywcze mogą być więc dla nich atrakcyjne i łatwe do znalezienia, a jeśli znajdują się w miejscach odwiedzanych przez ludzi mogą stwarzać niebezpieczeństwo bliskiego kontaktu.

Więcej informacji jak zachować się na obszarach zamieszkiwanych przez niedźwiedzie tutaj

 

Fot. Rafał Kowalczyk