IBS w mediach

O badaniach nad żubrem w Biofutur

We francuskojęzycznym czasopiśmie BIOFUTUR (3/2011) ukazał się artykuł François Pompanona, Erica Coissaca oraz Pierre’a Taberleta pt. „Metabarcoding, une nouvelle façon d’analyser la biodiversité”, w którym opisane są między innymi badania dr. Rafała Kowalczyka nad dietą żubrów. Z artykułem można zapoznać się tutaj.

(KN)