Wydarzenia

Odbędą się pierwsze warsztaty projektu e-Przyrodnik

W dniu 12 września 2013 roku blisko 100 uczniów z 10 podlaskich szkół średnich zostanie w Instytucie Biologii Ssaków PAN wprowadzona w świat nauk przyrodniczych podczas pierwszych warsztatów projektu „e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia”. W ramach warsztatów młodzież zapozna się z nowatorskimi metodami badań przyrodniczych z wykorzystaniem foto-pułapek
i informatycznego systemu identyfikacji ssaków na nagraniach i zdjęciach. Pod kierunkiem nauczycieli ze swoich szkół i pod merytoryczną opieką pracowników naukowych IBS PAN, Politechniki Białostockiej oraz pracowników Białowieskiego Parku Narodowego
i nadleśnictw z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku młodzież prowadzić będzie projekt badawczy, mający na celu poznanie różnorodności gatunków dużych i średnich ssaków zamieszkujących obszary leśne w pobliżu małych miasteczek Podlasia. W trakcie trwania projektu „e-Przyrodnik” młodzi badacze przejdą przez wszystkie etapy pracy naukowca – gromadzenie danych, analizę, publikowanie i prezentowanie wyników na konferencji popularyzującej naukę.

Projekt „e-Przyrodnik” realizowany jest w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Ścieżki Kopernika”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Program warsztatów