Wydarzenia

Odbyły się Dni Otwarte IBS PAN

W dniach od 20-24 maja 2013 roku, podczas Dni Otwartych Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk mieliśmy przyjemność gościć ponad 350 osób – młodzieży licealnej wraz z opiekunami z 6 miejscowości z regionu (z Białowieży, Bielska Podlaskiego, Brańska, Drohiczyna, Hajnówki i Siemiatycz). Motywem przewodnim Dni Otwartych było hasło „Przyroda ma fascynującą historię: interdyscyplinarne badania historyczno-przyrodnicze w IBS PAN”, a głównym celem – zapoznanie młodzieży z ciekawymi, nieszablonowymi badaniami nad dziejami przemian środowiska przyrodniczego rozwijanymi od kilku lat w Zakładzie Biogeografii IBS PAN pod kierownictwem prof. dr hab. Bogumiły Jędrzejewskiej.

Program „Dni Otwartych” składał się z dwóch części – wykładów i zajęć warsztatowych. Przedstawienie idei i początków rozwoju historii przyrodniczej przez dr Tomasza Samojlika z IBS PAN stanowiło wstęp do szerszego zaprezentowania badań nad przeszłością środowiska Puszczy Białowieskiej. Dr Tomasz Samojlik podkreślił interdyscyplinarność historii przyrodniczej jako nauki łączącej podejście i metody charakterystyczne dla pozornie odległych dyscyplin – nauk humanistycznych i przyrodniczych.

Podczas przedpołudniowej sesji wykładów nasi goście mogli zapoznać się z najnowszymi rezultatami badań nad:

  • odtwarzaną za pomocą badań archiwalnych, wykopalisk archeologicznych i analiz przyrodniczych historią obecności i wpływu człowieka na przyrodę Puszczy Białowieskiej;
  • historią roślinności Puszczy Białowieskiej zapisaną w swoistym archiwum – osadach torfowych;
  • przeszłością pożarów w Puszczy Białowieskiej poznaną dzięki badaniom dendrologicznym;
  • losami żubra, jelenia i bobra rekonstruowanymi za pomocą całego wachlarza metod badawczych (m.in. za pomocą badań genetycznych).

Podczas zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistów z IBS PAN i zaprzyjaźnionych instytucji młodzi ludzie mogli zamienić się w odkrywców wykonujących analizy źródeł pisanych i dawnych rycin, badania osadów torfowych czy badania dendrochronologiczne. Podczas wszystkich warsztatów młodzież miała bezpośredni kontakt z przyrządami i materiałami pomocniczymi (dokumentami archiwalnymi, próbkami torfowymi, odwiertami i wyrzynkami z drzew).

Choć program Dni Otwartych był mocno napięty (codziennie odbywały się trzy wykłady i trzy rodzaje zajęć praktycznych), a piękna pogoda zachęcała do wyjścia na zewnątrz, młodzież z dużym zaangażowaniem brała udział we wszystkich zajęciach i opuszczała Instytut wyraźnie zadowolona. Mamy nadzieję, że Dni Otwarte zainspirują przynajmniej część z naszych gości do samodzielnego odkrywania świata i zainteresowania się nauką. Chcieliśmy jednocześnie pokazać, że uczniowie szkół z małych miejscowości Podlasia wcale nie muszą stać na straconej pozycji, że oni też mają szansę na karierę w nauce, o ile znajdą w sobie naukową pasję i będą potrafili ją wykorzystać.  Mamy nadzieję, że część naszych gości wróci do nas za kilka lat na praktyki studenckie, jako magistranci, doktoranci, a może nawet kandydaci do pracy na stanowisku naukowym.

Zajęcia podczas „Dni Otwartych IBS PAN” poprowadzili pracownicy naukowi Instytutu Biologii Ssaków PAN oraz zaprzyjaźnionych instytucji – Pracowni Paleoekologii i Archeobotaniki Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa, Europejskiego Centrum Lasów Naturalnych w Białowieży. 

 

Szersze relacje z „Dni Otwartych IBS PAN”, w tym zdjęcia z każdego dnia znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Forum PREFEKT http://www.forumpodlaskie.pl.

Dni Otwarte IBS PAN zrealizowane zostały  w ramach projektu „Potencjał Badawczy w Ochronie i Zrównoważonym Zarządzaniu Bioróżnorodnością – BIOCONSUS”, finansowanego przez 7. Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej.