Wydarzenia

Odbyły się drugie warsztaty e-Przyrodnik

Druga edycja warsztatów w ramach projektu „e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia” odbyła się 14 listopada 2013 w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Osią spotkania było szkolenie z obsługi informatycznego systemu identyfikacji ssaków, opracowanego przez badaczy z Instytutu Biologii Ssaków PAN wspólnie z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej. Nie mniej ciekawy był pokaz materiału zebranego za pomocą foto-pułapek w sesji jesiennej. Uczniowie – przedstawiciele każdej z 10 szkół biorących udział w projekcie – zaprezentowali jeden wybrany film i po trzy zdjęcia. Choć to zaledwie wycinek całego zebranego materiału, już udało się poszerzyć naszą wiedzę o świecie ssaków leśnych południowego Podlasia, m. in. potwierdzając obecność żubra w okolicy Łap czy prezentując zdumiewająco liczne (35 osobników) stado dzików w Nadleśnictwie Nurzec. Podczas omawiania przebiegu prac terenowych i prezentowania materiału uczniowie mogli sprawdzić się w wystąpieniach publicznych, które są nieodłącznym elementem pracy każdego badacza. Wszyscy podkreślali nieocenioną rolę porad i wskazówek udzielanych w terenie przez opiekunów z nadleśnictw.

Trzecia edycja warsztatów zaplanowana została na 20 lutego 2014 roku. Spotkanie to będzie miało na celu przygotowanie młodzieży do realizacji kolejnego etapu pracy naukowca – gromadzenia i analizy danych.

Projekt „e-Przyrodnik” realizowany jest w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Ścieżki Kopernika”, finansowanym  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.