Wydarzenia

Odbyły się warsztaty – Komiks jako narzędzie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży

W poniedziałek, 25 listopada 2013 roku w Instytucie Biologii Ssaków PAN odbyło sie zorganizowane w ramach Podlaskiego Regionalnego Forum Wymiany Wiedzy o Środowisku seminarium „Komiks jako narzędzie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży”. Podczas seminarium, skierowanego do uczniów Liceum Plastycznego w Supraślu, goście dowiedzieli się, jaką rolę pełni popularyzacja wiedzy naukowej w działalności badaczy (wykład prof. dr hab. Bogumiły Jędrzejewskiej), jak na świecie komiks wykorzystywany jest jako medium służące przekazywaniu wiedzy naukowej szerokiej publiczności (dr Krzysztof Niedziałkowski), wreszcie jakie osiągnięcia na tym polu ma Instytut Biologii Ssaków PAN (dr Tomasz Samojlik). Podczas części warsztatowej młodzi plastycy z Supraśla przygotowali własne komiksy, oparte na wybranych rozdziałach wydanych przez IBS PAN „Esejów o ssakach Puszczy Białowieskiej” pod redakcją J.M. Wójcika i B. Jędrzejewskiej.

  

Niespełna 3-godzinna część warsztatowa podzielona była na dwa etapy. Podczas pierwszej godziny młodzież pod opieką nauczycielek, pań Katarzyny Zabłockiej, Małgorzaty Józefowicz i Urszuli Nagórnej oraz pod kierunkiem prowadzącego warsztaty Tomasza Samojlika przygotowała scenariusze komiksów, które miały łączyć elementy edukacyjne z niebanalnym, oryginalnym ujęciem tematu. Największą popularnością cieszyły się motywy związane z borsukami i niedźwiedziami, w scenariuszach znalazły się też łasice, rysie, wilki i jelenie. Podczas drugiej części warsztatów młodzi artyści rysowali, malowali i wyklejali swoje komiksy.

  

  

  

W efekcie warsztatów powstało 12 prac, które zostały wywieszone w hallu Instytutu. Pracownicy Instytutu zgodnie uznali, iż wszystkie komiksy są niezwykle udane – każdy na swój, często bardzo oryginalny sposób ujął wybrane wątki z „Esejów o ssakach”. Najlepszą pracę wyłoniono na drodze głosowania – okazała się nią być historia o borsukach autorstwa Małgorzaty Bowtroczuk, Marty Jankowskiej, Anny Narel i Jakuba Sobczaka.

Nagrodzona praca (Grupa II):

Pozostałe komiksy – efekt warsztatów w Instytucie Biologii Ssaków PAN:

Seminarium zorganizowane zostało w ramach projektu „Potencjał Badawczy w Ochronie i Zrównoważonym Zarządzaniu Bioróżnorodnością – BIOCONSUS”, finansowanego przez 7. Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej (FP7 2010-2013), umowa o dotację nr 245737.


Krótki film z warsztatów: