Wydarzenia

Ogłoszono wyniki konkursu na dyrektora IBS PAN!

Uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN, w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 1/2013 z dnia 9 maja 2013 roku, wyłoniła kandydaturę dra hab. Rafała Kowalczyka, prof. nadzw w Instytucie Biologii Ssaków PAN na stanowisko Dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN. W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 czerwca 2013 roku powierzył dr hab. Rafałowi Kowalczykowi funkcję Dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN na okres czteroletniej kadencji do dnia 31 maja 2017 roku.

Prof. dr hab. Stefan Malepszy w imieniu Polskiej Akademii Nauk podziękował dr hab. Krzysztofowi Schmidtowi za trud i zaangażowanie włożone w organizację i sprawne kierowanie działalnością Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży w ostatnim roku. Życzył również dalszych sukcesów, spełnienia zamierzeń i planów w działalności naukowej.

Serdecznie gratulujemy nowemu dyrektorowi oraz przyłączamy się do podziękowań i życzeń dla dotychczasowego dyrektora!

Załączniki:

Informacja o wynikach konkursu