Wydarzenia

Poszukujemy praktykanta do projektu badawczego

Wolontariat/Praktyki

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży poszukuje wolontariusza/praktykanta do pracy laboratoryjnej w ramach projektu:

„Procesy adaptacyjne obcego inwazyjnego gatunku – wpływ uciekinierów z ferm hodowlanych na dziko żyjące populacje norki amerykańskiej”.

Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Zalewski.

Opiekun wolontariatu/praktyk: dr Marta Kołodziej-Sobocińska

 

Wymagania:

1. Zainteresowania w zakresie nauk biologicznych, tj. biologia ssaków, parazytologia, ekologia, choroby zwierząt, patologia.

2. Podstawowa znajomość technik laboratoryjnych: przygotowywanie roztworów, obsługa mikroskopu i binokularu, przygotowanie prostych preparatów mikroskopowych, używanie podstawowych narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu laboratoryjnego.

3. Umiejętność pracy w zespole.

4. Chęć doskonalenia umiejętności praktycznych w pracy w laboratorium biologicznym.

5. Mile widziana znajomość języka angielskiego.

 

Zapewniamy:

1. Pracę na dużej ilości unikalnego materiału pochodzącego od dzikich zwierząt.

2. Możliwość zdobycia praktyki w pracy w laboratorium biologicznym.

3. Szkolenie  w zakresie sekcjonowania narządów wewnętrznych dzikich zwierząt.

4. Szkolenie w zakresie izolacji i identyfikacji pasożytów dzikich zwierząt.

5. Pracę w młodym, międzynarodowym zespole.

6. Możliwość uczestnictwa w seminariach i wykładach naukowych dotyczących biologii, ekologii i genetyki ssaków dziko żyjących, wygłaszanych w IBS PAN w Białowieży.

7. Pobyt w unikalnym i jednym z najpiękniejszych regionów Europy – w Puszczy Białowieskiej.

IBS PAN nie jest niestety w stanie pokryć kosztów podróży i pobytu studentów czy wolontariuszy. Studentów zachęca się do występowania o środki finansowe z innych źródeł.

Zgłoszenia na minimum miesięczne praktyki prosimy przesyłać bezpośrednio do sekretariatu IBS PAN w Białowieży lub opiekuna tematu w formie listownej lub elektronicznej.

 

Kontakt:

Sekretariat: e-mail: mripas@ibs.bialowieza.pl; tel.: (85) 682 77 50

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

ul. Waszkiewicza 1, 17-230 Białowieża

dr Marta Kołodziej-Sobocińska,

e-mail: mksobocinska@ibs.bialowieza.pl;

tel. (85) 682-77-50 wew.157