Wydarzenia

Prezentacja książki „Archeologia Puszczy Białowieskiej”

21 marca o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Instytutu Biologii Ssaków PAN odbędzie się prezentacja książki „Archeologia Puszczy Białowieskiej. Dzieje osadnictwa na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej od epoki kamienia do końca XVIII stulecia” autorstwa Dariusza Krasnodębskiego i Hanny Olczak – archeologów od 20 lat badających Puszczę Białowieską.

Książka jest pierwszą próbą kompleksowego pokazania dziejów Puszczy Białowieskiej w oparciu o źródła archeologiczne – od epoki mezolitu do końca epoki królewskiej. Ochrona, jaką objęto Puszczę już w czasach Jagiellonów umożliwiła zachowanie na tym terenie śladów dawnej bytności człowieka. Prezentowane materiały stanowią podsumowanie 20 lat badań naukowców z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN wspomaganych przez Instytut Biologii Ssaków PAN oraz Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

Serdecznie zapraszamy!