Wydarzenia

Prezes PAN prof. Kleiber w ZBS PAN

W dniu 25.08.2010 r. Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży miał przyjemność gościć Prezesa Polskiej Akademii Nauk pana prof. dr hab. Michała Kleibera, wraz z małżonką Teresą Sukniewicz-Kleiber oraz dyrektor Gabinetu Prezesa PAN, panią Barbarę Szołtyk. Wizyta miała na celu zapoznanie się z sytuacją ZBS PAN w związku z restrukturyzacją PAN i trwającym procesem przekształcania Zakładu w Instytut Biologii Ssaków PAN.

Wizyta rozpoczęła się od zwiedzenia Muzeum Przyrodniczo-Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego i wycieczki do obszaru ochrony ścisłej BPN oraz spotkania z dyrektorem Białowieskiego Parku Narodowego Zdzisławem Szkiruciem, dotyczącego współpracy z Zakładem. Następnie w Zakładzie Badania Ssaków Prezes PAN spotkał się z dyrektorem ZBS, doc. dr hab. Andrzejem Zalewskim i samodzielnymi pracownikami naukowymi. Po spotkaniu goście wysłuchali wystąpienia pani prof. dr hab. Bogumiły Jędrzejewskiej na temat historii, osiągnięć placówki i obecnie prowadzonych badań, po czym odwiedzili Naukową Kolekcję Zoologiczną ZBS, pracownie naukowe i laboratoria. Pobyt Prezesa PAN w Białowieży zakończył się zwiedzeniem Rezerwatu Pokazowego Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego. 

 

Autorzy zdjęć: M. Tokarska, K. Zub., A. Zalewski

(MS)