Wydarzenia

Prof. Bogumiła Jędrzejewska i dr Karol Zub współautorami artykułu w Science

Prof. Bogumiła Jędrzejewska i dr Karol Zub współautorami artykułu o cyklach norników opublikowanego w Science

 

Wyniki wieloletnich badań prowadzonych w Szkocji, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Niemczech, Polsce i Francji, które zostały zaprezentowane w artykule zatytułowanym Europe-wide dampening of population cycles in keystone herbivores, wykazały synchroniczne zmiany w przebiegu cykli liczebności norników, prowadzące do stopniowego zaniku masowych pojawów tych gryzoni. Artykuł ten został opublikowany 5 kwietnia w magazynie Science i wśród jego autorów znalazło się dwóch pracowników IBS PAN – prof. Bogumiła Jędrzejewska i dr Karol Zub. Dramatyczne zmiany fluktuacji liczebności norników obserwowane w całej Europie mogą mieć poważne konsekwencje dla wielu innych gatunków żywiących się tymi gryzoniami. Biorąc pod uwagę, że zjawisko to dotyczy całego kontynentu, jego przyczyną są najprawdopodobniej zmiany klimatyczne.