Wydarzenia

Projekt e-przyrodnik wyróżniony!

Zespół Interdyscyplinarny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jednogłośnie wyróżnił projekt „e-przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia” realizowany w ramach Przedsięwzięcia Ministra pn. „Ścieżki Kopernika”, doceniając jego nowatorski charakter, a także szeroki zasięg oddziaływania. Projekt był realizowany w latach 2013-2014 przez Instytut Biologii Ssaków PAN wspólnie z uczniami 10 podlaskich szkół średnich, Białowieskim Parkiem Narodowym oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku i miał na celu aktywizację i włączenie młodzieży licealnej ze szkół z małych miasteczek południowego Podlasia w realizację badań naukowych z dziedziny ochrony bioróżnorodności. Badania te oparte były o nowoczesną metodę zbierania danych za pomocą fotopułapek.

Więcej informacji o projekcie „e-przyrodnik” można znaleźć na stronach programu Ścieżki Kopernika