Wydarzenia

Projekt LIFE Kraina Żubra nagrodzony przez Komisję Europejską!

Projekt LIFE „Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej – Kraina Żubra” realizowany w latach 2006-2010 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Białowieski Park Narodowy, Fundację Zielone Płuca Polski oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku wraz z 3 nadleśnictwami: Białowieżą, Browskiem i Hajnówką znalazł się wśród 13 najlepszych projektów, wyłonionych przez Komisję Europejską z ponad 200 projektów, których realizację rozpoczęto w okresie 2004-2006. 

Głównym celem projektu była poprawa sytuacji żubra w regionie Puszczy Białowieskiej oraz wdrożenie bądź rozpoczęcie działań, które zapewnią długoterminową ochronę i zachowanie tego gatunku. Wyznaczenie i wdrożenie korytarzy ekologicznych, budowa paśników i wodopojów oraz rekultywacja łąk śródleśnych, szeroko zakrojona kampania informacyjno-edukacyjna to przykłady zrealizowanych działań, które umożliwiły zwiększenie zasięgu występowania żubrów oraz wzmocniły społeczną akceptację gatunku w regionie. Kilka zadań, w tym dzierżawa łąk od rolników na potrzeby bytowania żubrów, zabezpieczanie upraw przed szkodami wyrządzanymi przez żubra i akcje informacyjno-edukacyjne są kontynuowane w ramach kolejnego projektu pt.: „Ochrona żubra in situ w Polsce – część północno-wschodnia” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.krainazubra.pl.

Podczas selekcji najlepszych projektów bierze się pod uwagę ich bezpośrednie i długoterminowe efekty ekologiczne, wkład w gospodarczy i społeczny rozwój oraz ich znaczenie dla polityki, stopień innowacyjności, możliwość dalszego zastosowania wypracowanych praktyk i efektywność finansową.

Projekt „Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej – Kraina Żubra” był jednym z pierwszych projektów w Polsce realizowanych w ramach Programu LIFE. Program ten jest największym finansowym instrumentem Unii Europejskiej, który wspiera realizację projektów z zakresu ochrony przyrody i środowiska. Od początków istnienia, tj. 1992 roku program ten współfinansował ponad 3500 projektów na łączną kwotę 2,5 miliarda Euro. Podczas tegorocznych obchodów 20-lecia programu LIFE odbyła się uroczystość rozdania nagród LIFE. Nagrodę w imieniu realizujących projekt odebrała pani Dorota Ławreszuk – koordynator administracyjny projektu oraz przedstawiciel głównego beneficjenta – Instytutu Biologii Ssaków PAN.

 

Zdjęcia z wręczenia nagrody, którą w imieniu IBS PAN odebrała mgr Dorota Ławreszuk: