IBS w mediach

Projekt Life w Teleekspresie i nie tylko

Teleekspres z 30.05.2011 r. doniósł o projekcie Life+ Polskie Ostoje Ptaków LIFE09 NAT/PL/000263, koordynowanym przez Instytut Biologii Ssaków PAN i współfinansowanym przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt ma na celu ograniczenienie wpływu drapieżnictwa norki amerykańskiej na chronione gatunki ptaków w wybranych parkach narodowych.

O projekcie można również przeczytać w Kurierze Porannym („Ochrona ptaków: 1,7 mln euro do końca 2014 roku”) oraz w Gazecie Wyborczej („Norka: osobnik niepożądany”).