IBS w mediach

Projekt PREFEKT w Polskim Radiu Białystok

W swojej kwietniowej audycji Polskie Radio Białystok doniosło o zorganizowanej przez IBS PAN konferencji „Planowanie przestrzenne a ochrona ciągłości ekologicznej w północno-wschodniej Polsce”. Poniżej fragment audycji o konferencji i inicjatywie PREFEKT:

Biorą w niej udział 82 instytucje związane z kwestiami środowiskowymi z regionu i z Polski. „Projekt zakłada wsparcie idei zrównoważonego rozwoju regionu z uwzględnieniem jego walorów przyrodniczych” – mówi Dorota Ławreszuk z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Jednym z największych zagrożeń dla przetrwania wielu gatunków zwierząt jest niszczenie i fragmentacja naturalnych środowisk ich życia przez różnorodną działalność człowieka. Tak stało się np. z lasami – które dawniej pokrywały niemal cały kraj – a teraz są od siebie rozdzielone m.in. przez drogi czy zabudowania. „To powoduje ujemne skutki dla populacji zwierząt” – mówi Marcin Górny z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.
Dlatego ważne jest takie planowanie infrastruktury, by nie niszczyć środowiska naturalnego. Jednym z wyjść jest zabezpieczenie – ustawowe – tzw. korytarzy ekologicznych, które umożliwiają dużym zwierzętom – np. żubrom – przemieszczanie się na dużym obszarze.
Projekt „PREFEKT” potrwa do maja 2013 roku. (zmj)

www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/region/id/57699