IBS w mediach

Przyroda Polska o konferencji żubrowej w IBS PAN

W „Biuletyn Eko-edukacyjny” czasopisma „Przyroda Polska” nr 12/2012 (str. 9-11) opublikowano artykuł Tomasza Zygmonta pt.„Żubr – relikt przeszłości we współczesnej Europie”. Artykuł szeroko opisuje konferencję naukową „Zarządzanie populacjami żubra – lekcje z przeszłości”, zorganizowaną w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży w ramach unijnego projektu BIOCONSUS. Z artykułem można zapoznać się tutaj.