Wydarzenia

RCIN – Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Instytut Biologii Ssaków wraz z 15 innymi instytutami naukowymi od stycznia 2011 roku realizuje projekt Repozytorium Cyfrowe Bibliotek Naukowych. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2013 roku. Finansowanie temu przedsięwzięciu zapewniły środki Unii Europejskiej pochodzące z programu Innowacyjna Gospodarka.

Celem projektu jest digitalizacja zasobów archiwalnych i bibliotecznych uczestniczących instytutów, a także stworzenie struktury informatycznej pozwalającej na przeszukiwanie i udostępnianie tych zbiorów.

logo