Wydarzenia

Seminarium o zrównoważonej turystyce na Podlasiu

Instytut Biologii Ssaków PAN we współpracy z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną w Białymstoku organizują w dniu 05 września 2011 roku w Lipowym Moście koło Supraśla seminarium p.t.:”Potencjał dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Podlasia na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki”. Jest to kolejne spotkanie w ramach Podlaskiego Regionalnego Forum Wymiany Wiedzy o Środowisku PREFEKT. W załączeniu komunikat I oraz zgłoszenie. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu oraz do zgłaszania referatów i posterów!