Wydarzenia

Seminarium prof. Krisa Hundertmarka

Nowy pracownik Zakładu Badania Ssaków PAN i jeden z najbardziej uznanych na świecie badaczy genetyki łosi, prof. Kris Hundertmark z Uniwersytetu Alaski w Fairbanks, wygłosił wykład pt. „Historical effects of climate change on moose distribution, demography and genetics”. Prof. Hundertmark jest zatrudniony w ZBS PAN w ramach projektu Marie Curie BIORESC finansowanego przez Unię Europejską.