Aktualności

Stanowisko Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży w sprawie kryzysu na granicy z Białorusią oraz budowy płotu granicznego

Jako Rada Naukowa Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk funkcjonującego w strefie przygranicznej, objętej obecnie stanem wyjątkowym, czujemy się w obowiązku zająć stanowisko dotyczące trwającego kryzysu i podejmowanych w tej sprawie działań.

Jesteśmy świadkami cierpienia setek ludzi poszukujących schronienia na terenie naszego kraju. Chcemy zatem wyrazić poparcie dla apeli wystosowanych przez Rady Naukowe Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytutu Slawistyki PAN* o natychmiastowe objęcie migrantów opieką humanitarną oraz umożliwienie organizacjom pomocowym oraz służbom medycznym działań w tym zakresie. Powtarzamy za tymi apelami, że choć sytuacja jest wynikiem prowokacji bezwzględnego dyktatora, nie zmniejsza to cierpienia jej ofiar. Nie zdejmuje też z nas moralnego obowiązku niesienia pomocy.

Jako przyrodnicy chcemy również zwrócić uwagę na nieodwracalne skutki budowy bariery granicznej dla przyrody północno-wschodniej Polski, w tym unikatowego ekosystemu Puszczy Białowieskiej – transgranicznego obiektu światowego dziedzictwa UNESCO. Taka bariera uniemożliwi przemieszczanie się, migracje oraz przepływ genów w populacjach rzadkich i chronionych gatunków, stanie się śmiertelną pułapką dla zwierząt próbujących ją sforsować i zagrożeniem dla przetrwania izolowanych populacji. Tym samym, wzniesienie zapory może doprowadzić do usunięcia transgranicznego obszaru Puszczy Białowieskiej z listy światowego dziedzictwa UNESCO. Apelujemy więc o zaniechanie budowy trwałej konstrukcji na granicy Polski lub rozważenie środków łagodzących jej negatywne oddziaływanie na zwierzęta.

Nawet najwyższe płoty nie rozwiążą kryzysu na granicy z Białorusią, natomiast staną się trwałą barierą dzielącą kraje, ludzi i dziką przyrodę.

 

Białowieża, 26 października 2021 r.

 

Rada Naukowa IBS PAN

Prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Dr Jan Boratyński, Instytut Biologii Ssaków PAN

Dr hab. Marcin Brzeziński, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Marta Kołodziej-Sobocińska, Instytut Biologii Ssaków PAN

Prof. dr hab. Marek Konarzewski, czł. koresp. PAN, Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

Dr hab. Rafał Kowalczyk, Instytut Biologii Ssaków PAN

Prof. dr hab. Jan Kozłowski, czł. rzecz.  PAN, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Małgorzata Kruczek, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Dries Kuijper, Instytut Biologii Ssaków PAN

Dr hab. Magdalena Niedziałkowska, Instytut Biologii Ssaków PAN

Prof. dr hab. Henryk Okarma, czł. koresp. PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN

Prof. dr hab. Jacek Radwan, czł. koresp. PAN, Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz, Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

Dr hab. Ireneusz Ruczyński, Instytut Biologii Ssaków PAN

Prof. dr hab. Krzysztof Schmidt, Instytut Biologii Ssaków PAN

Prof. dr hab. Jacek M. Szymura, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Jan R.E. Taylor, Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

Dr hab. Małgorzata Tokarska, Instytut Biologii Ssaków PAN

Prof. dr hab. January Weiner, czł. rzecz. PAN, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Mieczysław Wolsan, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Prof. dr hab. Jan M. Wójcik, Instytut Biologii Ssaków PAN

Prof. dr hab. Andrzej Zalewski, Instytut Biologii Ssaków PAN

Dr hab. Karol Zub, Instytut Biologii Ssaków PAN

Dr hab. Michał Żmihorski, Instytut Biologii Ssaków PAN

 

Stanowisko w sprawie kryzysu na granicy z Białorusią oraz budowy płotu granicznego pdf.

 

* https://ifispan.pl/oswiadczenie-rady-naukowej-instytutu-filozofii-i-socjologii-pan-2/

* https://ispan.waw.pl/default/stanowisko-rady-naukowej-i-dyrekcji-instytutu-slawistyki-polskiej-akademii-nauk-w-sprawie-sytuacji-na-granicy-polsko-bialoruskiej/