Wydarzenia

Szop pracz w Puszczy Białowieskiej!

W nocy z 15 na 16 lutego 2015 r. foto-pułapki Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży ustawione w celu monitorowania dużych drapieżników zarejestrowały na terenie Obrębu Ochronnego Rezerwat Białowieskiego Parku Narodowego (oddz. 286) pojedynczego osobnika szopa pracza (Procyon lotor). Jest to pierwsza obserwacja tego gatunku w Puszczy Białowieskiej. Nie wiadomo czy jest to pojedynczy migrujący osobnik, czy też szopy już osiedliły się w tym rejonie. Trudno obecnie przewidzieć skutki pojawienia się nowego, obcego drapieżnika w Puszczy. Na pewno jednak należy zwrócić uwagę na obecność tego drapieżnika w pobliżu wsi i osad, ponieważ szop jest nosicielem groźnego pasożyta – nicienia Baylisascaris procyonis. Pasożyt ten może być zagrożeniem dla zdrowia a nawet życia człowieka.

Szopy pracze zostały na początku XX wieku sprowadzone do Niemiec w celu hodowli na fermach. Wypuszczone na wolność w latach 1930-tych utworzyły dziko żyjącą populacje, która w latach 1960-tych rozpoczęła kolonizację Centralnej Europy. Na początku lat 1990-tych szopy pojawiły się w zachodniej Polsce, skąd dalej rozprzestrzeniały się na wschód Polski. Instytut Biologii Ssaków PAN od kilku lat prowadzi we współpracy z innymi instytucjami badania nad tym gatunkiem.

Film z szopem zarejestrowany przez foto-pułapkę IBS PAN monitorującą obecność ssaków w Puszczy Białowieskiej można obejrzeć tutaj: