Wydarzenia

Ukazał się pierwszy tom czasopisma Mammal Research

Dokładnie sześćdziesiąt lat temu, 20 stycznia 1955, ukazał się pierwszy tom czasopisma Acta Theriologica. Początkowo jego wydawcą był Instytut Zoologii PAN w Warszawie a od roku 1958 Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży. W ciągu 60 lat istnienia w Acta Theriologica ukazało się ponad 2500 artykułów naukowych, krótkich notatek i recenzji książek. Od tego roku czasopismo będzie ukazywało się  pod nowym tytułem – Mammal Research. Więcej o historii i przyszłości naszego czasopisma można przeczytać tutaj:

http://link.springer.com/article/10.1007/s13364-014-0206-9/fulltext.html