Wydarzenia

Uroczysta promocja doktorska

W dniu 04 marca w sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczysta promocja doktorska, podczas której mgr Tomasz Borowik otrzymał z rąk rektora dyplom doktorski za pracę ” Factors affecting fertility of red deer (Cervus elaphus) females in north-eastern Poland ” pod kierunkiem prof. dr hab. Bogumiły Jędrzejewskiej.