Wydarzenia

VI warsztaty w ramach projektu e-Przyrodnik

Za nami już ostatnia – VI edycja warsztatów realizowanych w ramach projektu e-Przyrodnik. Podczas spotkania, które odbyło się w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży 18 września 2014 r., uczniowie szkół biorących udział w projekcie, ich opiekunowie, a także przedstawiciele nadleśnictw przystąpili do pisania wspólnej książki przedstawiającej wyniki całorocznej pracy nad badaniami bioróżnorodności zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia. Dodatkowo wybrani uczestnicy spotkania zaprezentowali najciekawsze nagrania i zdjęcia zarejestrowane za pomocą foto-pułapek w trakcie letniej sesji zbierania danych.