Wydarzenia

Warsztaty GIS-GPS

W dniach 9-10 kwietnia 2013 r. w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży odbyło się kolejne szkolenie z obsługi odbiorników GPS i oprogramowania GIS. Warsztaty organizowane były w ramach projektu Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme „Euro GIS-GPS: Testing a competency framework for biodiversity data collection„. Projekt realizowany jest we współpracy z 5 partnerskimi instytucjami z Wielkiej Brytanii, Węgier, Norwegii i Portugalii.
Celem warsztatów było przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie użytkowania odbiorników GPS oraz podstaw i możliwości oprogramowania GIS służących do gromadzenia i przetwarzania przestrzennych danych o rozmieszczeniu zasobów przyrodniczych. Program warsztatów sformułowany został na podstawie ankiet rozesłanych do potencjalnych użytkowników GPS i GIS oraz instytucji zajmujących się monitoringiem przyrodniczym. Uczestnicy warsztatów reprezentowali parki narodowe i krajobrazowe, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Lasy Państwowe, instytucje naukowe oraz organizacje pozarządowe. W warsztatach wzięło udział 18 osób.


fot. T.Kaminski” src=”http://www.ibs.bialowieza.pl/g2/big/2013_04/3e27200faf9e66132080b364364f3d60.jpg” alt=”” /> fot. T.Kaminski” src=”http://www.ibs.bialowieza.pl/g2/big/2013_04/de09eddfb20b32e14572741cd964ffda.jpg” alt=”” /> fot. T.Kaminski” src=”http://www.ibs.bialowieza.pl/g2/big/2013_04/305ce06d25677aa833b9f725906159da.jpg” alt=”” width=”44″ height=”66″ />

fot. T.Kaminski” src=”http://www.ibs.bialowieza.pl/g2/big/2013_04/5adc39b2af37ecc4db971ddfa0985a48.jpg” alt=”” /> fot. T.Kaminski” src=”http://www.ibs.bialowieza.pl/g2/big/2013_04/714f26449cc3412a1baaa3b703d1111c.jpg” alt=”” /> fot. T.Kaminski” src=”http://www.ibs.bialowieza.pl/g2/big/2013_04/172510d7d538c4771faa3ba323e8358d.jpg” alt=”” />

fot. T.Kaminski” src=”http://www.ibs.bialowieza.pl/g2/big/2013_04/b4e13b60c69c6041705a70dfcf973881.jpg” alt=”” /> fot. T.Kaminski” src=”http://www.ibs.bialowieza.pl/g2/big/2013_04/e5581b6beed0727ae0a3fd1f76a8a015.jpg” alt=”” /> fot. T.Kaminski” src=”http://www.ibs.bialowieza.pl/g2/big/2013_04/8f69c715507ea4f9a849f219686b4d63.jpg” alt=”” />