Wydarzenia

Warsztaty GIS w IBS PAN

 

W dniach 25-26 września 2012r. w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży odbyły się warsztaty z zastosowania sprzętu i technik GPS i GIS w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych o rozmieszczeniu gatunków i siedlisk. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji pt. „Euro GIS-GPS: testowanie umiejętności w zakresie gromadzenia danych przyrodniczych”. Projekt realizowany jest we współpracy z 4 partnerskimi instytucjami z krajów: Wielka Brytania, Węgry, Norwegia, Portugalia.

Celem warsztatów było przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie użytkowania odbiorników GPS i przetwarzania danych przestrzennych o występowaniu gatunków i siedlisk przyrodniczych. Program warsztatów sformułowany został na podstawie ankiet rozesłanych wśród obecnych i potencjalnych użytkowników GPS i GIS. Uczestnicy warsztatów reprezentowali parki narodowe i krajobrazowe, jednostki lasów państwowych, instytucje naukowe, urzędy ochrony przyrody, pozarządowe organizacje ekologiczne. W warsztatach wzięły udział 24 osoby.

Tematyka warsztatów obejmowała: podstawowe pojęcia o systemie GIS, obsługę odbiornika GPS, pomiary w terenie, przetwarzanie danych z GPS.  Warsztaty przeprowadzone zostały w formie wykładów i ćwiczeń w pracowni komputerowej i w terenie. Ideą warsztatów było promowanie stosowania technik GIS i GPS jako dobrej praktyki sposobu zbierania danych przestrzennych o gatunkach i siedliskach przyrodniczych. Program warsztatów opracowany został we współpracy z  partnerami projektu z innych krajów europejskich.  Projekt ma na celu stworzenie ujednoliconego programu kształcenia w zakresie technik GIS i GPS. Dodatkowym założeniem jest opracowanie wspólnego i otwartego systemu gromadzenia danych przestrzennych pochodzących z 5 krajów (Polska, Węgry, Norwegia, Portugalia, Wielka Brytania) uczestniczących w projekcie.

Kolejne warsztaty GIS-GPS planowane są na II kwartał 2013r.

Więcej informacji o projekcie: http://pl.eurogis-gps.eu


Galeria zdjęć